Ordningsvakt Blogs

Browse by: Tags | Language | Country

Screenshot of

Ordningsvakt

En sida om att arbeta som ordningsvakt i ett Sverige där klimatet blir hårdare och kraven större. Tankar och funderingar som tar upp vanliga och mindre vanliga händelser och problem som en ordningsvakt stöter på i sitt yrke. Jag delar även med mig

Tags: ordningsvakt

View Blog details